AYAT OF THE DAY


Click image to read more


JADWAL SHOLAT

Seseorang tak patut disebut sebagai teman bila ia tak menjaga hak kawannya dalam tiga keadaan, ketika ia ditimpa bencana, ketika sedang bepergian jauh dan ketika ia meninggal dunia

- Ali bin Abi Thalib -