AYAT OF THE DAY


Click image to read more


JADWAL SHOLAT

Kebaikan itu ada di lima perkara: kekayaan hati; bersabar atas kejelekan orang lain; mengais rezeki yang halal; taqwa; dan yakin akan janji Allah SWT

- Imam Syafi'i -